گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

باز هم شکارچیان سنگدل دشنه در انداختند و محیطبانی را هدف قرار دادند

باز هم شکارچیان سنگدل دشنه در انداختند و محیطبانی را هدف قرار دادند

خبر زخمی شدن یکی از محیطبانان ایلامی به نام سید علی موسوی را که حتما خوانده اید! هر چند این نخستین باری نیست که شکارچیان سنگدل و قاچاقجیان ح

Read More →

جبران خسارت جنگل در هالة ابهام

منابع طبیعی کشورتحت اجرای طرح های عمومی عمرانی روند تخریب تشدید یافته ای را  در طول دو دهه گذشته مخصوصا در سد سازی تجربه کرده است و به هر تر…

Read More →

زنده باد انتخابات آزاد!

دیروز (30/8/90) انتخابات نمایندگان قهرمانان، مربیان، داوران، باشگاه ها، و گروه های کوه نوردی برای شرکت در مجمع عمومی فدراسیون کوه نوردی و صعود…

Read More →

پیشه وران کهن

یک حیاط قدیمی با دیوارهای آجری، حوض فیروزه ای با ماهی های گلی و گلدان های شمعدونی که دور تا دورش چیده شده، درخت های سر به فلک کشیده و … صدای موسیقی تار و کمان پیرمرد پنبه زن و لحاف دوز که در همه خانه طنین انداخته ” دنگ دنگ تاپ تاپ … دنگ

Read More →

جنگلی در اعماق کویر + عکس

جنگلی در اعماق کویر + عکس

پراکنش کم این درختها در واقع نشان گر اوج تخریبی است که آگاهانه یا نا آگاهانه توسط جوامع محلی رخ داده و آنچه که به جا مانده درختهایی هستند که…

Read More →

جنگلی در اعماق کویر + عکس

جنگلی در اعماق کویر + عکس

پراکنش کم این درختها در واقع نشان گر اوج تخریبی است که آگاهانه یا نا آگاهانه توسط جوامع محلی رخ داده و آنچه که به جا مانده درختهایی هستند که…

Read More →

كارنامه علمي و اجرايي

بيوگرافي
 
نام و نام خانوادگي: محمد خسروشاهي
تاريخ تولد: 15/1/1338
آدرس محل كار: تهران موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، صندوق پستي 116 – 13185
پست

Read More →

كارنامه علمي و اجرايي

از آنجا كه برخي از دوستان و خوانندگان عزيز اين تارنما درخواست معرفي منابع علمي مطالب بنده را دارند از اين رو عناوين و مشخصات مقاله هاي علمي و پژوهشي چاپ شده در مجلات مختلف را بشرح زير براي استفاده اين عزيزان معرفي كرده ام كه چنانچه مورد نيازشان بود بتوانند رفرانس منابع را ارايه كنند 


۱: مقایسه قلمرو بیابانهای اقلیم شناسی و زمین ساختی ایران


خسروشاهی محمد، عهدیه کالیراد، حمید حسینی مرندی


فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران تابستان ۱۳۹۰ جلد ۱۸ شماره ۲.


 کلیدواژه: بیابان، اقلیم شناسی، زمین شناسی، سازند تبخیری، ایران


 


۲: محدوده های بیابانی ایران با تاکید بر نقش عوامل زمین شناختی موثر در تشکیل آنها


خسروشاهی محمد، فرج اله محمودی و محمدتقی کاشکی


فصلنامه علوم زمین ۱۳۹۰، سال بیستم، شماره ۸۰ ص ۲۲-۱۵


کلیدواژه: بیابان، زمین شناسی، کواترنر، سازند تبخیری، ایران



           


۳ : اثرهاي استفاده از سيلاب هاي با كيفيت پايين بر آبشويي خاكهاي كويري (مطالعه موردي منطقه برآباد – سبزوار)


دادرسي سبزواري ابوالقاسم , خسروشاهي محمد


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  بهار 1389; 17(1 (پياپي 38)):127-148.


كليد واژه: بيابان زدايي، آبياري سيلابي، آبشويي، شوري خاك، خراسان


 


 ۴ : اولويت بندي مكاني مناطق سيل خيز راهكاري براي عمليات اجرايي مهار و كنترل سيل در حوضه هاي آبخيز


خسروشاهي محمد , ثقفيان بهرام


علوم كشاورزي و منابع طبيعي  خرداد – تیر 1384; 12(2):128-138.


 


 ۵: بررسي اثر تغييرات پوشش اراضي و اقليم بر جريان رود‌خانه (مطالعه مورد‌ي: حوزه آبخيز ميناب)


برخورداري جلال , خسروشاهي محمد


پژوهش و سازندگي  زمستان 1386; 20(4 (پي آيند 77) در منابع طبيعي):191-199.


 


 ۶ : بررسي عوامل زمين شناختي موثر در تشكيل بيابانهاي استان بوشهر و تعيين قلمرو آن


فخري فرهاد , جعفري سيدمحي الدين , خسروشاهي محمد


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  پاييز 1386; 14(3 (پياپي 28)):391-402.


كليد واژه: بيابان، بيابان اوليه و ثانويه، سازند تبخيري، زمين شناسي، بوشهر


 


 ۷: بررسي نقش مشاركت زير حوضه هاي آبخيز در شدت سيل خيزي حوضه


خسروشاهي محمد , ثقفيان بهرام


پژوهش و سازندگي  تابستان 1382; 16(2 (پی آیند 59) در منابع طبیعی):67-75.


 


۸: تعيين قلمرو مناطق بياباني استان هرمزگان از جنبه ژئومرفولوژي


غلام پور محمد , خسروشاهي محمد , برخورداري جلال


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  زمستان 1387; 15(4 (پياپي 33)):485-492.


كليد واژه: بيابان، ژئومورفولوژي، استان هرمزگان


 


 ۹ : تهيه نقشه مناطق بياباني استان خراسان بر اساس پارامترهاي اقليمي و استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي


كاشكي محمدتقي , غفوريان رضا , خسروشاهي محمد


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  1384; 12(1 (پياپي 18)):1-19.


كليد واژه: بيابان، پهنه بندي، اقليم، استان خراسان، CIS


 


۱۰ : توسعه روشي براي شناسايي و تفكيك مناطق بياباني از ديدگاه اقليم شناسي (مطالعه موردي: استان تهران)


خسروشاهي ,  محمد حسيني سيدمجيد , كرمي سيدعزيز


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  1382; 10(1 (پياپي 10)):39-55.


كليد واژه: بيابان، بيابان زايي، تغيير اقليم، اقليم شناسي، GIS، استان تهران


 


 ۱۱: شناخت مناطق مستعد براي گسترش سيلاب به روش كاربرد مدلهاي مفهومي (راهكاري براي مهار بيابان زايي)


دادرسي سبزواري ابوالقاسم , خسروشاهي محمد


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  تابستان 1387; 15(2 (پياپي 31)):227-241.


كليد واژه: بيابان زدايي،گسترش سيلاب، مدل منطق بولين، مدل منطق فازي، مدل شاخص همپوشاني، خراسان


 


 ۱۲ : شناسايي و تفكيك مناطق بياباني از ديدگاه ژيومورفولوژيكي (مطالعه موردي؛ استان تهران)


عطاپورفرد عباس , حسيني سيدمجيد , خسروشاهي محمد


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  1383; 11(3):275-286.


 


 ۱۳: شناسايي و معرفي تيپ هاي گياهي بيوم هاي بياباني استان يزد


دشتكيان كاظم , خسروشاهي محمد


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  1383; 11(4):383-408.


 


 ۱۴: قلمرو بيابانهاي استان اصفهان از جنبه اقليم شناسي


ابطحي سيدمرتضي , خسروشاهي محمد


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  1384; 12(3 (پياپي 20)):249-262.


كليد واژه: بيابان، اقليم شناسي، GIS، استان اصفهان


 


 ۱۵ : قلمرو بيابانهاي اقليم شناسي ايران


خسروشاهي محمد , كاشكي محمدتقي , انصافي مقدم طاهره


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  بهار 1388; 16(1 (پياپي 34)):96-113.


كليد واژه: بيابان، اقليم شناسي، GIS، ايران


 


 ۱۶: قلمرو محدوده هاي بياباني استان هرمزگان از ديدگاه زمين شناختي


چوپاني سعيد , غلام پور محمد , خسروشاهي محمد , ميرآخورلو خسرو


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  بهار 1385; 13(1 (پياپي 22)):17-26.


 


 ۱۷: قلمرو مناطق بياباني استان تهران از ديدگاه پوشش گياهي


فراهاني ابراهيم , خسروشاهي محمد , حسيني سيدمجيد , لقماني سيامك


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  زمستان 1386; 14(4 (پياپي 29)):490-499.


 


 ۱۸ : قلمرو مناطق بياباني استان مرکزي از جنبه پوشش گياهي


گندم كارقالهري اكبر , خسروشاهي محمد , گودرزي غلام رضا , زاهدي پور حجت اله , عزيزآبادي اسماعيل


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  بهار 1389; 17(1 (پياپي 38)):149-165.


كليد واژه: قلمرو، بيابان، GIS، استان مرکزي، پوشش گياهي


 


 ۱۹: قلمرو مناطق بياباني استان هرمزگان از جنبه پوشش گياهي


نجفي تيره شبان كاره كيان , خسروشاهي محمد , غلام پور محمد


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  بهار 1387; 15(1 (پياپي 30)):95-113.


كليد واژه: بيابان، پوشش گياهي، استان هرمزگان، GIS


 


 ۲۰ : معرفي و تعيين ويژگي هاي بيابان هاي اقليمي و زمين شناسي در استان تهران


حسيني سيدمجيد , خسروشاهي محمد , عطاپورفرد عباس , كرمي سيدعزيز


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  تابستان 1385; 13(2 (پياپي 23)):102-108.


 


 ۲۱ : مقايسه تطبيقي قلمرو بيابانهاي استان تهران از ديدگاههاي مختلف


خسروشاهي محمد , فراهاني ابراهيم , خليل پور ابوالفضل , عطاپورفرد عباس , محمدخان شيرين , كرمي سيدعزيز , حسيني سيدمجيد


تحقيقات مرتع و بيابان ايران  1382; 10(4 (پياپي 13)):409-427.


 



 

Read More →

ارزش‌گذاري تفرجی پارك جنگلی با استفاده از روش رفراندم (مطالعه موردي: پارك جنگلی تنگه مینودشت)

ابوالفضل دانشورعضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی گنبد سید هادي منفرددانشجوي کارشناسی ارشد جنگل‌داري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگ…

Read More →

«‌‌ دشت بَرم» كه برود؛ مرگ به كازرون سلام مي‌دهد! (مطلبی از مهندس درویش)

رويشگاه 30هزارهكتاري برم در 20 كيلومتري شمال شرقي شهرستان كازرون در استان فارس قرار دارد.
اين منطقه جنگلي با تفاوت ارتفاعي قابل توجه بيش از…

Read More →