گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

ضوابط زیست محیطی محل های دفع پسماندهای عادی

اين ضوابط به استناد ماده 12 قانون و ماده 23 آئين نامه اجرايي مديريت پسماندها و به منظور کاهش اثرات مخرب زيست محيطي فعاليتها، مکانها و تاسيس…

Read More →

اولويت استفاده از ظرفيت هاي بخش غير دولتي در امر حفاظت

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز در جلسه شوراي اداري محيط زيست استان گفت: استفاده از ظرفيت هاي بخش غير دولتي در امر حفاظت در اولويت قرار

Read More →

مراسم دعای باران کاسه کلی

مراسم دعای باران کاسه کلی هنگام کم بارانی مردم میمند مراسمی به نام کاسه کلی  انجام می دادند و جریان از این قرار بود که به اشاره بزرگتر های محل، بچه ها با نیت مراسم کاسه کلی دور هم جمع می شدند و سپس به راه افتاده به در منازل مردم می رفتند و دسته

Read More →

برای روز جهانی کوهستان (11 دسامبر/ 20 آذر)

موضوع روز جهانی کوهستان امسال، “کوه ها و جنگل ها” است. به این مناسبت، در این جا گفته هایی از چند پژوهشگر را که با این موضوع ارتباط دارد، نقل م

Read More →

ریشه بیکاری وبلوط در زاگرس خشکیده خواهد شد!

ریشه بیکاری وبلوط در زاگرس خشکیده خواهد شد!

ماجرای طرح تولید فرآورده‌های بذر درخت بلوط واحداث کارخانه در یاسوج طی این پست شرح داده شد و توضیح ماجرا نیز در روزنامه اعتماد درج گ

Read More →