گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

محدود کردن زنان برای نلغزیدن پای مردان!

محدود کردن زنان برای نلغزیدن پای مردان!

اعمال محدودیت ها و فقدان آموزش ها باعث شده اند بخش بزرگی از جامعه ما اساساً روش درست رفتار با جنس مخالف را نداند و اتفاقاً همین مساله باعث ب

Read More →

مقدمه اي بر روشهاي برآورد نياز آبي گياهان در عرصه هاي طبيعي مناطق خشك و بياباني (4)


روشهاي تعيين تبخير و تعرق:
2-
برآورد غير مستقيم (معادلات تجربي)

در روآبط تجربي با
استفاده از داده هاي هواشناسي، تبخير و تعرق بطور غير مستق…

Read More →

مقدمه اي بر روشهاي برآورد نياز آبي گياهان در عرصه هاي طبيعي مناطق خشك و بياباني (4)


روشهاي تعيين تبخير و تعرق:
2-
برآورد غير مستقيم (معادلات تجربي)

در روآبط تجربي با
استفاده از داده هاي هواشناسي، تبخير و تعرق بطور غير مستق…

Read More →

39(90)- جنگل و تعریف

دو
سه سال قبل، با همکارم مهندس ابراهیمی در برنامه گفتگوی رادیو شرکت داشتیم.

مجری
برنامه جناب میرفخرایی چند بار از ما خواست جنگل را تعریف ک…

Read More →

!

و همچنان هم دستم به نوشتن بصورت جدی نمیره!

Read More →

توقع از سایت انجمن

توقع از سایت انجمن

مورد 1- سایت انجمن کوهنوردان به نشانی http://www.alpineclub.ir جزو معدود
سایتهای کوهنوردی ایرانی است که دارای پیج رنک بالای 4 می با

Read More →

آشنایی با خزندگان کاشمر (مار قیطانی)

آشنایی با خزندگان کاشمر (مار قیطانی)

 
آشنایی با خزندگان کاشمر (مار قیطانی)

مار قیطانی-عکس ازمحمد مهدی توکلی
مشخصات :
بدن كشيده و باريك – پوزه اي نسبتا تيز و مشخص – بدن به رنگ زي

Read More →

در نقد دکتر کردوانی (ادامه)

در پشت جلد کتاب های دکتر پرویز کردوانی این عنوان ها جزء «افتخارات کسب شده» ی ایشان آمده است: «انتخاب به عنوان استاد نمونه در سال 1377،…

Read More →