گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

تعداد شاکیان پرونده خشک کنندگان زاینده رود از ١٠٠٠٠ نفر گذشت !

تعداد شاکیان پرونده خشک کنندگان زاینده رود از ١٠٠٠٠ نفر گذشت !

(خلیج فارس) – همزمان با جاری شدن موقت آب بر بستر خشک زاینده رود برای مدت 35 روز، تعداد شاکیان پرونده خشک کنندگان زاینده رود 5 رقمی شد و از مرز 10…

Read More →

همایش “زاینده رود زاینده بود”

همایش “زاینده رود زاینده بود”

آنچه که در پی می آید، گزارش همایشی است که به همت دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان با عنوان “زاینده رود زاینده بود” در تاریخ نهم آبان ماه 1390 در تالار اجتماعات آن دانشگاه برگزار شد. در این گزارش که در پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران (سبزپرس) منتشر گردیده است سخنان محمد درویش عزیز به عنوان سخنران اول همایش و گفتگوی نگارنده در حاشیه همایش را خواهید خواند.

Read More →

دانلود برنامه های 58 تا 63

برنامه شماره 59: آلودگی هوا در شهرهای ایران برنامه شماره 60: خانه های سبز برنامه شماره 61: هنر و محیط زیست (آرشیو نشده) برنامه شماره 62: مطبوعات و …

Read More →

مرثیه ای دیگر برای بلوط های زاگرس

مرثیه ای دیگر برای بلوط های زاگرس

مشکلات پیش روی نابودی بلوط های منطقه زاگرس طی سالهای اخیر منجمله؛ خشکسالی های پیاپی،پدیده ریز گرد ، ساخت سدها ، آفت چوبخوار درخت بلوط ، قطع…

Read More →

دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 16

اگر قرار باشد به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی ( اکولوژیکی ) عرصه های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام در مراتع کشور، برنامه کاهش جمعیت دا…

Read More →