گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

کردوانی و موضوع سد سازی

کتاب منابع و مسایل آب در ایران نوشته ی دکتر کردوانی، نخستین بار در سال 1363منتشر شده است. در پیشگفتار این کتاب، می نویسد: «در حوضه ی آبخیز ت

Read More →

3 خطر جدی که گربه ها را در این مملکت تهدید میکند

نوجوانان غیور مملکت با تفنگ ساچمه ای
متاسفانه در طی یکی دو هفته گذشته با چندین مورد گربه تیر خورده روبرو شدیم . عکس پیوست متعلق به گربه ماده …

Read More →

عکس های جمعه: ماجرای من و کلاغم !

عکس های جمعه: ماجرای من و کلاغم !

خرداد امسال بطور اتفاقی در خیابان کلاغی را دیدم که نمی توانست بپرد. این کلاغ حدود سه هفته ای مهمان من بود و پس از بهبودی به زندگی عادی برگشت….

Read More →

یک موفقیت برای اقتصاد محیط زیست

 داشتم برگزیدگان جشنواره بین‌المللی فارابی را جستجو می‌کردم. وقتی برگزیده اول بخش جوان گروه علوم اقتصادی را دیدم، ذوق‌زده شدم. حیفم آمد …

Read More →

مطالعه اثر باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست محیطی در ایران

لطفعلی عاقلیاستادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس میکائیل ولائی یامچیکارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست دانشگاه تهران حسن جنگ‌آورکا

Read More →

GNP سبز و روشهاي محاسبه آن

لطفعلي عاقليدانشجوي دكتري دانشگاه تربيت مدرسحسين صادقيعضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرسچكيدهدر اين مقاله، ضمن اشاره به نقايص سيستم حسابه…

Read More →

از فراز تا فرود

از فراز تا فرود

دو اتفاق طی روزهای گذشته سوژه رسانه ها و سایت های خبری وشخصی بود.گرچه این وقایع هیچ ارتباطی بهم ندارد اما نکات زنهار دهنده ای در این دو مورد …

Read More →