گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

محمد درویش: خشک شدن زاینده رود آمیزه ای از سوء مدیریت و خشکسالی است

محمد درویش: خشک شدن زاینده رود آمیزه ای از سوء مدیریت و خشکسالی است

بیش از شش ماه از خشک شدن بستر رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان می گذرد. امروز اما آب در بستر زاینده رود 35 روز آن هم برای استفاده کشاورزان منط…

Read More →

پناهگاه جنوبی … به قیمت جان دماوند!

پناهگاه جنوبی … به قیمت جان دماوند!

مدتی قبل، از طریق Google Earth گشتی در اطراف دماوندکوه می‌زدم و عکس‌های قدیمی‌تر را با عکس‌های جدید  مقایسه می‌کردم…با علم به این

Read More →

"خرس"؛ امروز در گفت و گوی داغ سبز

"خرس"؛ امروز در گفت و گوی داغ سبز

خرس در ایران و جهان موضوع امروز برنامه است. به همراه مهندس محمد دوریش و كوشان مهران درباره ی این جانور و رفتار آدمیان با آن به گفت و گو خواهی

Read More →

مطالعه ی جدیدی پیرامون مهاجرت گونه های گیاهی

 مطالعه ی جدیدی که اخیرا پیرامون مهاجرت گونه های گیاهی در ایالات متحده منتشر شده است نشان می دهد که الگوی قابل توجهی در میان درخت ها در مه…

Read More →

لایحه جامع منابع طبیعی هیچگاه از جامعیت لازم برخوردار نبوده است

این حق مجلس است که طرح بنویسد و یا از دولت لایحه بپذیرد و در کمیسیون ها بررسی کند و در صحن تصویب کند، اما چه خوب است لایحه ای برای منابع طبیعی…

Read More →