گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

یارانه زاینده رود با دو ماه تاخیر رسید! 35 روز آب برای زاینده رود

یارانه زاینده رود با دو ماه تاخیر رسید! 35 روز آب برای زاینده رود

پیش از این در مطلبی نوشته بودم که قرار است در نیمه شهریور ماه آب بصورت موقتی در رودخانه دائمی زاینده رود جاری شود. اما این اتفاق رخ نداد و از…

Read More →

تعيين ارزش تفرجگاهي پارك جنگلي نور مازندران، با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط (CV)

هاشم هاشم نژاددانشيار گروه معماري دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت تهران محسن فيضيدانشيار گروه معماري دانشكدة معماري دانشگاه علم و صنعت …

Read More →

روز جهانی گیاهخواری و شعارهایی که برای وصل کردن نیست !

روز جهانی گیاهخواری و شعارهایی که برای وصل کردن نیست !

دیروز روز جهانی گیاهخواری بود. بسیاری از دوستان عزیزی که در زمینه محیط زیست و بویژه حمایت از حیوانات فعالیت می کنند، گیاهخوار هستند که جا د…

Read More →

بررسي رابطه رشد اقتصادي و آلودگي زيست محيطي با استفاده از يك مدل شبيه‌سازي پويا

دكتر جمشيد پژوياناستاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطباييدكتر بيتا تبريزياناستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهنچکیدهعكس‌العمل

Read More →

خدایا….

 
خدایا،به من توفیق تلاش در شکست،صبر در نومیدی،رفتن بی همراه،جهاد بی سلاح،کار بی پاداش،فداکاری در سکوت،دین بی دنیا،عظمت بی نام،خدمت بی نا…

Read More →

مرور زمان در تصرف اراضی

 حرف های دارای پیامی از نوع   گرفتند  و  بردند  « بار دیگر تعرض به حریم جنگل ها » در مدیریت منابع طبیعی جایی ندارد، کلمه تعرض همسان با تجاوز…

Read More →

تصویب نامه شورای عالی حفاظت محیط زیست درخصوص طرح ها و پروژه های مشمول ارزیابی(مصوب29/3/1390)

توضیح : به منظور وارد آمدن حداقل فشارهای زیست محیطی بر پیکره منابع به خصوص منابع تجدیدناپذیر و توازن منطقی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فر

Read More →

SEEEP

 Socio-Econo-Ecolo-Enviro-Politico اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیک، محیط زیستی و سیاسی یا به طور خلاصه (SEEEP) عنوان بخش جدیدی است که از امروز روی سایت راه اندا

Read More →