گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

دو روز در ایلام با پدیده خشکیدگی بلوط

 
جنگل های بلوط استان ایلام چند سالی است با پدیده خشکیدگی مواجه است .
دردو روز کاری فشرده به اتفاق یکی از همکاران از جنگل های استان ایلام باز…

Read More →

فراخوان پاک سازی پل خواب

انجمن کوه نوردان ایران در نظر دارد به مناسبت روز پاک سازی کوهستان (4 مهر) و روز جهانی گردشگری (5 مهر) با همکاری اداره ی کل میراث فرهنگی استان ا

Read More →

دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 3

شاید اقدامات به نتیجه نرسیده و در حد پیش نویس دستورالعمل تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مبین حرکت کند و لنگا…

Read More →

اینجا دهبکری ،جنگل بی نظیر بنه در ارتفاعت کوه شیر

اینجا دهبکری ،جنگل بی نظیر بنه در ارتفاعت کوه شیر

Read More →