گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

هیچ « حماری » برای متروی اصفهان چنین نقشه ای نمی کشید!

هیچ « حماری »  برای متروی اصفهان چنین نقشه ای نمی کشید!

با دوستی صحبت می کردم، به او گفتم شک ندارم که کسی که نقشه مترو اصفهان را کشیده هندسه دانی بوده است که از جانور شناسی بی اطلاع بوده است.پرسید:…

Read More →

دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 2

در یاداشت ” اجرای قانون افزایش بهره وری یعنی تلاش مضاعف ” در شهریور 89 به برخی از سختی های اجرای قانون افزایش بهره وری اشاره کردم و در برخی اقد…

Read More →

گزارش محیط زیست ایران در شش ماهه نخست سال نود

فردا در پنجاه و هفتمین گفت و گوی داغ سبز و در روز پایانی شهریور ماه سال 90، به همراه مهندس محمد درویش به بررسی فراز و فرودهای محیط زیست ایران

Read More →

تهران، مارسی، میامی: سه مصاحبه که یک دریاچه ارومیه ای باید آن ها را بخواند

 اولین لینک جایی است که دکتر راضیه لک، مسئول گروه فیزیک دریا سازمان زمین شناسی می گوید: وضعيت درياچه اروميه بيش از هر چيز متاثر از فعاليت …

Read More →