گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

تخریب کوهستان شاهوار به بهانه برداشت سنگ معدن

خبرگزاری مهر

تخریب و جاده کشی در کوهستان شاهوار در بلندترین ارتفاعات البرز شرقی به بهانه گمانه زنی برای برداشت سنگ معدن بوکسید است ولی هد…

Read More →

بحران زاگرس ریشه در چیدمان نادرست توسعه در کشور دارد

به دیگر سخن، شناسه هایی مثل تأمین حدود 40 درصد آب شیرین کشور، قرار گرفتن ده ها سد بزرگ برق آبی در حوضه های آبخیز زاگرس، اجرای طرح های بزرگ انتقال آب به فلات مرکزی، تأثیرات آب و هوایی و زیست محیطی و ده ها کارکرد طبیعی دیگر، همگی مؤید این حقیقت غیرقابل کتمان است که چاره جز تغییر نگاه مسئولان و مردم به جنگل های زاگرس از نگاهی معیشتی به نگاه تولید آب و کارکردهای زیست محیطی و تفرجی و طبیعت گردی نمی باشد.

Read More →

گردهمایی مهر ماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

«به نام خدا»
اطلاعـيه
در گردهمايي مهر ماه جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست جناب آقاي دكتر نظري ها استاد محترم دانشكده محيط زيست دانش

Read More →

برگشتم از سفر !

برگشتم از سفر !

دو هفته ای در سفر بودم و در این مدت چند شهر هندوستان را گشتم. اتفاقاً از شانس من دو تا از بهترین باغ وحش های هندوستان در این دو شهر بودند و بسی…

Read More →

آیا دفاع از محیط زیست به جنبشی اجتماعی بدل می شود؟

حفظ محیط زیست و منابع طبیعی ایران، نه به دست متخصصان و کارشناسان بلکه عمدتا (همچون دیگر نقاط جهان) با نیروی اجتماعی و خواست مردم ممکن خوا

Read More →

چند لینک و خبر اقلیمی

 فرصت دست داد تا سری به چند منبع بزنم و در یک مطلب کوتاه چند لینک را برایتان معرفی کنم.در حوزه ی پیامدهای تغییرات اقلیمی دو خبر هست، یکی ای…

Read More →