گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

ارمغان سدهای آبی: بی آبی در دیار بختیاری !

حال خوشحالم که علاوه بر فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور، به تازگی تعداد بیشتری از هنرمندان و مردم عادی به جمع منتقدان سدسازی و تخریب محیط زیست پیوسته و ظرفیت سازی فرهنگی را در شمار مهمترین دغدغه های اجتماعی شان قرار داده اند. نمونه ارزشمند این هنرمندان مان، هموطن کارتونیست “قباد امامی فرد” از دیار بختیاری است که با کارتونی زیبا، پروژه های سدسازی و انتقال آب بین حوضه ای در سرزمین چهارمحال و بختیاری را به چالش کشیده است. پروژه هایی که روند بحران آب در این سرزمین را شتاب بخشیده و تنها ارمغان آن برای مردم منطقه، تشدید وضعیت بی آبی بوده است.

Read More →

کمپین شهروندان زنجانی برای نجات دریاچه اورمیه

کمپین شهروندان زنجانی برای نجات دریاچه اورمیه

متن را  که به امضای ده ها نفر از استادان و دانشجویان دانشگاه زنجان و صدها شهروند دیگر رسیده است، در اینجا بخوانید و امضا کنید.

Read More →

خرد دریاچه ارومیه را نجات می‌دهد نه پول!

تصمیمی که به تازگی برای دریاچه ارومیه گرفته شده درست حکایت همان پدر
بی‌مهری است که سعی دارد به جای محبت و توجه، با میزان هنگفتی پول و البت

Read More →

بدون شرح !!!

بدون شرح !!!

Read More →

بررسی و پیش‌بینی همزمان تأثیرات اقتصادي – محیط زیستی طرح‌ها (شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان)

دکتر مصطفی عمادزادهاستاد دانشگاه اصفهانایمان باستانی‌فر کارشناس ارشد اقتصادسعید ابراهیمیعضو هيات علمی دانشگاه شيخ بهاييچکیده:تصمیم‌گ…

Read More →

به کدامین گناه کشته شدند؟

پس از چند روزی فراغت از کارهای روزمره و سپری کردن تعطیلات به منزل برمیگردی تا به کارهای عقب افتاده رسیدگی کنی وآماده برای شروعی دیگرشوی.سر

Read More →

دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 1

به بند ج ماده دو قانون افزایش بهره وری توجه نمایید، چرا خیلی درجا می زنیم و دانش آموخته ما دهن دره می کشد و هنوز دستش از جیب بابا خارج نشده و

Read More →