گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

دانلود تصاویر ماهواره ای دریاچه ارومیه از 1984

دانلود تصاویر ماهواره ای دریاچه ارومیه از 1984

 اگر مایل به دانلود تصاویر ماهواره ای دریاچه ی ارومیه در بازه ی حدودا بیست و پنج سال گذشته هستید می توانید با مراجعه به این لینک در سازمان…

Read More →

اما تو باور نکن

 این خانم کریستینا فیگورز مدیر گفتگوهای اقلیمی سازمان ملل انگار در یک سیاره ی دیگر زندگی می کند. رویترز مصاحبه ای از ایشان را منتشر کرده

Read More →

روند شتابناک تخریب میراث تاریخی و طبیعی کشور از نگاه محمد درویش

روند شتابناک تخریب میراث تاریخی و طبیعی کشور از نگاه محمد درویش

رواج روحیه وندالیسم در جامعه امروز به موازات طرد ارزشهای فرهنگی، محیط زیستی و اقتصادمحوری افراطی سبب شده تا آموزه‌هایی که معنای زندگی در آنها نهفته است، به حاشیه رانده شده و هر روز بیش از دیروز از عیارشان در نزد مدیریتی که همه چیز را بر معیار مصلحتهای بخشی و زمانی و گروهی می‌سنجد، رنگ ببازد.

Read More →

پيك محيط زيست سبز 2011-09-01 06:25:00

21مرداد 1361 خورشيدي:

ثبت منطقه حفاظت شده گاندو (تنها تمساح ايراني) در فهرست آثار طبيعي –
ملي ايران
(جمعيت حاميان زمين حامي گاندو)

Read More →

مرثيه اي بر پيكر نيمه جان رودخانه خرم آباد

مرثيه اي بر پيكر نيمه جان رودخانه خرم آباد

آلودگی رودخانه “خرم رود” هر چند که در جای جای مسیر این رودخانه قابل مشاهده است ولی در پایین شهر این موضوع شدت بیشتری پیدا می کند و جنوب شهر خ

Read More →