گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

برآورد هزينه خارجي بخش جاده اي كشور بر محيط زيست اجتماعي (با تاكيد بر تصادفات جاده‌اي)

فاطمه زاهدکارشناس ارشد محيط زيست، پژوهشکده حمل و نقل، بخش اقتصاد حمل و نقل و توسعه پايدارعبدالرضا رضايي ارجروديکارشناس ارشد راه و ترابری

Read More →

رابطه علی مصرف انرژی، جمعیت شهرنشین و آلودگی محیط زیست در ایران

محمد حسن فطرسدانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدانرضا معبودیدانشجوی دکتری علوم اقتصادیچکیدهاین پژوهش با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی یامادو…

Read More →

ارزش گذاري اقتصادي مطبوعيت محيط زيست (مطالعه موردي منطقه گردشگري جنگل عباس‌آباد بهشهر)

حميد اميرنژاداستاديار گروه اقتصاد كشاورزي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريحامد رفيعيدانشجوي دكتري گروه اقتصاد كشاورزي، دانشگاه…

Read More →

در نقد فدراسیون و جامعه ی کوه نوردی (2)

با نگاهی به یادداشت رامین شجاعی
رامین در بند سوم یادداشت می گوید که من موضوع تمایل فدراسیون آقای شعاعی برای اجرا، سرپرستی، و خزانه داری برن…

Read More →

چرا کوشش ها آنطور که سزاوار بود ، به بار ننشسته است؟

« قابل توجه جانبداران و منتقدان »
آیا کوششی شده ، تا به بار بنشیند ؟
چه نوع کوشش هایی باید به بار بنشیند !
کوشش هایی که از مبانی علمی و تخصصی ب…

Read More →

والدین، فرزندان، محیط زیست و تغییرات اقلیمی

 گهگاهی این سو و آن سو می خوانیم که باید برای بهبود شرایط محیط زیست از نسل های جوان تر شروع کرد، اما در مجموع این قضیه را جدی نمی گیرم. حالا…

Read More →

جلسه هم انديشي

جلسه هم انديشي

جلسه هم انديشي كميته تخصصي ميراث فرهنگي “دبيرخانه مشورتي سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران” با سمن هاي شهر ري
اين جلسه در تاريخ 1390/5/17 با حضور جم…

Read More →

قانون‌ نحوه‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ هوا (مصوب 1374/02/03)

 فصل‌ اول‌ـ
كلیات‌
 ماده‌ 1ـ جهت‌ تحقق‌ اصل‌
پنجاهم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و بمنظور پاك‌سازی‌ و حفاظت‌
هوا ا…

Read More →

گزارش تصويري از مراسم يادبود "زنده ياد ياسر انصاري"

گزارش تصويري از مراسم يادبود "زنده ياد ياسر انصاري"

Read More →

فردا نخستین سالگرد گفت و گوی داغ سبز است

پنجاه و یکمین گفت و گوی داغ سبز با موضوع نقش جوامع بومی و محلی در حفاظت از جنگلها، رابطه ی مردم محلی با جنگل و مدیریت این رابطه، با حضور مهند

Read More →

Page 1 of 212