گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

لیلا زین پس، چشم بر بلندای گاشربروم خواهد گشود!

لیلا زین پس، چشم بر بلندای گاشربروم خواهد گشود!

بیانیه‌ی خانواده‌ی اسفندیاریگسترش مرزهای محدود توانایی، مقابله با محرومیت‌های قراردادی و اثبات
شایستگی‌های زنان، آرمان‌هایی بو

Read More →

پنجاه و دومین جلسه باشگاه هنر و طبیعت

                     
                                                      
       دوست عزیز
  از جنابعالی دعوت می شود در پنجاه و دو

Read More →

پنجاه و دومین جلسه باشگاه هنر و طبیعت

                     
                                                      
       دوست عزیز
  از جنابعالی دعوت می شود در پنجاه و دو

Read More →

آلوده ترین نقاط آلوده به آزبست در پایتخت/ تنفس الیاف سرطانزا

بر اساس قانون مدتهاست که هوای پایتخت باید از الیاف آزبستی پاک شده باشد اما همچنان در هوایی که تنفس می کنیم، این الیاف وجود دارد.به گزارش مهر…

Read More →

پایش آنلاین ( لحظه ای) : ضرورت ها و اهداف

پایش آنلاین ( لحظه ای) : ضرورت ها و اهداف

امروزه هرگونه اقدامی درزمينه مکانيابی و ساماندهی صنايع رعايت دقيق ملاحظات زيست محيطی را می طلبد که اين امر خود در راستای اهداف توسعه پايدا…

Read More →

بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 17

اگر دغدغه حفاظتی موجب دستور توقف یا کاهش بهره برداری می شود ، تمهیداتی در خصوص جبران اختلال ناشی از تعطیلی و بیکاری نیروهای کار در محدودة ط

Read More →

تیشه های بُرنده بر ریشة استمرار حیات – 10

دکل های دیده بانی دیسپاچینگ منابع طبیعی می توانند بدون تقاضای جدید در جذب  نیروی انسانی در اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 به بخش خصوصی محول ش

Read More →

دریغ و درد که او هم رفت؛ لیلا اسفندیاری

دریغ و درد که او هم رفت؛ لیلا اسفندیاری

باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند
با کمال تاسف، مطلع شدیم که در جمعه، 31 تیرماه 1390، لیلا اسفندیاری کوه نورد پرتوان، و عضو باشگاه کوه نوردی و

Read More →