گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

دفاع از سدسازی های بزرگ توجیهی نا موجه – 9

می گویند هیچگونه فشاری برای آبگیری سد گتوند علیا وجود ندارد !  احتمالاً مقاومت  گروه های مخالف مؤثر بوده است و سد سازی قطعا در محدوده سازند …

Read More →

سازمان محیط زیست، و مطالعات زیست محیطی آن!

یادداشتی درباره ی جایگاه برجسته ی (!) مطالعات و ارزیابی های زیست محیطی در پروژه هایی مانند سد سازی را در “گفتگوی داغ سبز” بخوانید.
سازمان حفاظ…

Read More →

بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمد های دولت ؛ یک فرصت برای حفظ محیط زیست

یکی از بزرگترین عوامل تاثیر گذار بر سلامت و کیفیت محیط ،  فعالیتهای متنوع و متکثر صنعتی است .صنایع مختلف با هر مقیاس و با هر فرایند میتوانند…

Read More →

من، ما، رسانه، اقلیم

 نویسنده ی CSM در مطلبی و با اشاره به مقاله ی اخیر ال گور پرسیده است: آیا در گفتگوهای اقلیمی سخنی از “ما” هم گفته می شود یا همه چیز در مورد “من”…

Read More →

رنج اسب های میدان نقش جهان اصفهان در گرمترین ساعات روز

رنج اسب های میدان نقش جهان اصفهان در گرمترین ساعات روز

دیده بان حقوق حیوانات : در روزهای گرم بهار و تابستان ، بویژه حدود ساعات ۱۴ تا ۱۷ تقریباً میدان نقش جهان خالی از شهروندان و گردشگران می شود و …

Read More →

تغییر اقلیم و کاهش شوری دریاها

تغییر اقلیم و کاهش شوری دریاها

 به عنوان کسی که زمانی مهندسی خوانده و بعد هم در رشته ی اقتصاد تحصیل کرده، یکی از دلایلی که باعث می شود با علاقه در مورد تغییرات اقلیم مطا

Read More →

نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

 
فراخوان مقاله

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت
www.awm.ir
مراجعه نمایید.

Read More →

نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

 
فراخوان مقاله

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت
www.awm.ir
مراجعه نمایید.

Read More →

نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

 
فراخوان مقاله

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت
www.awm.ir
مراجعه نمایید.

Read More →

نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

 
فراخوان مقاله

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت
www.awm.ir
مراجعه نمایید.

Read More →

Page 1 of 212