گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

آبیاری به اصطلاح قطره‌ای در خیابان جمهوری اسلامی / عکس

آبیاری به اصطلاح قطره‌ای در خیابان جمهوری اسلامی / عکس

جامعه > شهری  – یکی از کاربران خبرآنلاین با ارسال عکس‌های زیر نوشته است: “این آبیاری به اصطلاح قطره ای درختان در خیابان جمهوری است. بعد از ک…

Read More →

بیابان ؛بیابان زائی و مهار بیابان زائی (بخش دوم)

 بیابان زائی های جدید فراتر از مناطق بیابانی
ولی متاسفانه در دنیای امروزی مفهوم بیابان زائی تا حدودی نسبت به گذشته تغییر کرده است و  موضوع …

Read More →

سخنی با استاد دکتر خسروشاهی

استاد گرامی  جناب آقای دکتر خسروشاهی برای  مطلب “بیابان ؛ بیابان زائی و مهار بیابانزائی” بنده  یاد داشتی نوشته اند  و به چند نکته اساسی در

Read More →

ایگوانا ی سبز (Iguana iguana)

ایگوانا ی سبز (Iguana iguana)

این خزنده رو در دست یک مسافر دیدم و عکس گرفتم فکر کنم یه گونه خانگی باشه .ایگوانا ی سبز (Iguana iguana)نژاد های متعددی از ایگواناها وجود دارند، که

Read More →

نود و نه‌مین نشست ماهانه‌ی انجمن کوه‌نوردان ایران

نود و نه‌مین نشست ماهانه‌ی انجمن کوه‌نوردان ایران

نود و نه‌مین نشست ماهانه‌ی انجمن کوه‌نوردان ایران
زمان: روز دوشنبه ۶ تیر ۱۳۹۰ از ساعت ۱۷ تا ۲۰
مکان: سالن شهریاران جوان – خیابان استا

Read More →

اینجا همه گاشربروم تماشا می کنند! ببخشید، صعود می کنند!

امسال تابستان همه به گاشریروم می رونددر کوه نوشت میخوانیم:پس از پایان برنامه‌های صعود کوه نوردان ایرانی به قلل
مختلف هیمالیا در کشور «نپ

Read More →

دفاع از سدسازی های بزرگ توجیهی نا موجه – 6

ریز گرد های معلق دو نوع آلودگی دارند ، هم هوای پاک را با ذرات معلق را آلوده می کنند  و هم  به دلیل فرونشست مواد ترسیبی ناشی از استفاده از ان

Read More →

دفاع از سدسازی های بزرگ توجیهی نا موجه – 6

ریز گرد های معلق دو نوع آلودگی دارند ، هم هوای پاک را با ذرات معلق را آلوده می کنند  و هم  به دلیل فرونشست مواد ترسیبی ناشی از استفاده از ان

Read More →

ف ی ل ت ر ی ن گ ب ل ا گ ر

از امروز بلاگر که میزبان شمار زیادی از وبلاگ نویسان در سراسر جهان و از جمله در ایران است، بدون شعبده بازی دیده میشود.شعبده بازی اینک، نه برا…

Read More →

شصت و سومین شماره فصلنامه «کوه» منتشر شد

شصت و سومین شماره فصلنامه «کوه» منتشر شد

شصت و سومین شماره فصلنامه «کوه» (سال شانزدهم-تابستان ۹۰) به روی پیش‌خوان رفت.
این فصلنامه که حاوی موضوعات متنوع کوه‌نوردی و صعودها

Read More →

Page 1 of 212