گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

بی خاکورزی، موضوع سی و ششمین گفت گوی داغ سبز

کشاورزی با روش عدم تغییر مصنوعی در فیزیک و شیمی خاک، یا به عبارتی “بی خاک ورزی” موضوع سی و ششمین گفت و گوی داغ سبز است. مهندس محمد درویش، نگار

Read More →