گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

ناگفته هاي روزگاري که عضو کميته ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي بودم (بخش 1

خواستم ساختار موجود کميته  اي به اصطلاح ارزيابي محيط زيستي ( يا به قول خود حضرات زيست محيطي، که اگر فارسي را پاس بداريم و تحت اللفظي معني ا

Read More →