گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

طنز سياه امنيت سفر ( به نقل از نامه هاي الکترونيکي رسيده)

  گفته مي شود یکي از اين  هواپیمای هاي رده بي رده اي (حالا چه توپلوف باشد چه بوئنگ  لعنت برهر دوتاشان) ناوگان هواپیمایی ایران داشته از تهران…

Read More →