گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

چالش هاي ملي پيش رو براي عملياتي نمودن ارتقاء جايگاه دبیرخانه فرایند تهران برای کشورهای با پوشش کم جنگل (TPS for LFCCs)

گفته بوديم از جمله ای تلاش های به نتیجه رسیده در COP 10 قرار گرفتن دبیرخانه فرایند تهران برای کشورهای با پوشش کم جنگل (TPS for LFCCs) همتراز با سازم

Read More →

دنیائی که میتونه بهتر باشه …


      تا اونجا نوشته بودم که از یک بچه گربه
نگهداری می کردم .امروز برای حفظ جان خودش توسط یک دامپزشک عقیم شد تا در یک محیط
غیر طبیعی در این شهر آشفته و بیش از حد متراکم از بین نرود .           خیلی ها هم اون قضیه بچه ببر ها و شیر ها ئی را
که در باغ وحش مردند شنیدند ولی برای اصل قضیه فقط زیست شناسان و دامپزشکان می
توانند توضیح دهند …باور کنید.

      انسان محصول طبیعت است…قدیما استادمون می گفت
بگوئید انسان عالیترین محصول طبیعت است و من چون کلمه عالیترین را جا می انداختم
نوزده می گرفتم . ولی استاد با من از اونیکه بیست میگرفت صمیمی تر بود بخصوص اینکه
بیست بگیر پشت سر استاد  می گفت که استاد خدا
نشناسه …استاد هم یه بار پشت سرش گفت که خر هم اگر درس را درست جواب بده من بهش
بیست میدم…        

      طبیعت و حیوانات را فقط دوست نداشته باشید .سعی
کنید راجع به آنها بیشتر بدانید تا روحتان شاداب شود…از طریق تماس گرفتن با زیست
شناس ها و وبلاگهای محیط زیستی . راجع به گربه ها هم اگر می خواهید بیشتر بدانید
سری بزنید به وبلاگ گربه ایرانی و دیگر دوستان این گربه شناس و حامی محیط زیست ارزشمند.

      باورمی کنید که دنیا و شهر ها مون میتونست خیلی
جور های دیگه باشه…مثلا شهر های کم جمعیت با پارک های خیلی پیشرفته تر پر از
گوزن و آهو و پرنده های زیبا…پارک گربه ای برای بچه ها…                 ولی خوب طمع و ثروت اندوزی و تجملات و ماشین بازی
و…بله… بوروکراسی و کاغذ بازی و رئیس بازی هم طبیعت و محیط زیست را نادیده می گیرد و هم بقیه مردم رو توی فقر و بیکاری گذاشته…                           در این قرن بیست ویکم باید برویم
دنبال برنامه هائیکه به کار تولیدی و اشتغال واقعی و حفظ محیط زیست می انجامد.

زندگی و تلاش کنیم برای یک دنیای بهتر...

Read More →