گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

ببر مرد، شيرها مردند، مديريت مرده بود.

خبر عادي است. مثل خبر مرگ 4000 نفر از همشهريانمان در اثر آلودگي هوا. ديگر عادت كرده ايم كه خبر بد بشنويم. يعني اگر 2 روز بگذرد و همه چيز عادي و رو…

Read More →

حسب تئوري ديناميک فردي سياست سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با انتقال حيات وحش مغاير با مديريت علمي حيات وحش مي باشد(بخش2 قسمت 1

در شرايط ويژه بعضي جانوران بخاطر خصيصه فردي بهتر از بقيه بقاء پيدا نموده و تجديد نسل مي نمايند. اين خصيصه به مرور زمان  تا سطح جمعيت که  نسل …

Read More →