گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

سروده زیبا از هوشنگ ابتهاج(ه.الف.سایه)

———-فلق

ای صبح!

 ای بشارت فریاد!

امشب خروس را-در آستان آمدنت-سربریده اند!

————–صبح دروغین

صبح دروغین نگذشته ست ای شکیب بزرگ-بمان که بی تو مرا تاب زنده ماندن نیست!

فروغ صبح دروغین فریب می دهدت-خروس تجربه می داند که وقت خواندن نیست.

Read More →

سروده زیبا از هوشنگ ابتهاج(ه.الف.سایه)

———-فلق ای صبح!  ای بشارت فریاد! امشب خروس را-در آستان آمدنت-سربریده اند! ————–صبح دروغین صبح دروغین نگذشته ست ای شکیب بزرگ-بمان که بی تو مرا تاب زنده ماندن نیست! فروغ صبح دروغین فریب می دهدت-خروس تجربه می داند که وقت خواندن نیست.

Read More →