گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

برنامه های بخش تحقیقات بیابان در سند چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه کشور

۳-  احیاء و بازسازی اکوسیستم های بیابانی از طریق تقویت پوشش گیاهی وبهبود شاخصهای تنوع زیستی

عنوان اقدام /طرح / پروژه

‏ارزیابی توان سرزمین برای جنگلکاری در کانونهای بحرانی فرسایش بادی،

پژوهش در راستای افزایش تنوع گونه ای در عملیات مقابله با بیابان‌زایی و تثبیت ماسه های ‏روان

بررسی توانایی گونه‌های گیاهی بومی و سازگار به زیست‌بوم بیابانی کشور از منظر ترسیب ‏کربن و تولید اکسیژن،

بررسی و معرفی گونه های گیاهی مناسب عملیات بیولوژیک احیاء مناطق بیابانی  ‏

طرح توسعه کاشت گیاهان شورپسند و مقاوم به شوری با بهره‌گیری از منابع آبهای شور و ‏نامتعارف در مناطق بیابانی ،

طرح مدیریت و احیاء بیولوژیک مناطق مرطوب حاشیه پلایاها و دریا

اجرای پروژه های تحقیقی- ترویجی و الگویی در حوزه بیابان و بیابانزدایی.‏

طرح بررسی پتانسیل گیاه پالایی گیاهان شورپسند بومی در حذف آلاینده های زیست ‏محیطی در مناطق بیابانی و سواحل با هدف توسعه کشت آنها

طرح پایش و ارزیابی  زیست¬محیطی برنامه ملی مدیریت مناطق بیابانی

طرح حفظ ذخائر ژنتیکی و تنوع زیستی در اکوسیستم های بیابانی

 

۴-  بهبود اثرات مدیریت و بهره وری آب و خشکسالی در اکوسیستم های بیابانی کشور

عنوان اقدام /طرح / پروژه

‏هماهنگی در امر مدیریت مؤثر حفاظت خاک، گیاه و آب با انجام اقدامات برنامه ‏ریزی شده آبخیزداری با همکاری با سازما نهای ذیربط ‏                    

تعیین نقش عوامل انسانی و مدیریت منابع آب در خشکیدگی تالابها و ‏چالابهای بیابانی با تاکید بر لحاظ حقابه زیست محیطی تالابها،                     

شناخت و  استفاده از آبهای شور و نامتعارف برای جنگلکاری و کشت ‏گونه‌های هیدروهالوفیت در مناطق بیابانی با رعایت ملاحظات زیست ‏محیطی ‏                       

استفاده از انواع مواد جاذب الرطوبه اعم از طبیعی یا مصنوعی برای افزایش و ‏نگهداری رطوبت در خاک            

تعیین نیاز آبی گونه های مورد استفاده در احیاء بیولوژیک مناطق بیابانی                 

مطالعه و بررسی روی روش های مواجهه با خشکسالی              

طرح ارتقاء تاب آوری جوامع محلی در برابر مخاطرات تغییر اقلیم ،ریزگردها و ‏خشکسالی                   

بررسی اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم در روند بیابان¬زایی                     

پژوهش در زمینه توسعه گیاهان چند منظوره (اقتصادی) و کم نیاز به ‏آبیاری و سازگار  با مناطق خشک،             

پایش و مدیریت اثرات تغییرات اقلیمی بر خشکسالی و منابع آب کشور                  

اولویت بخشی به حفاظت ، ذخیره و انباشت آب در آبخوانها و سامانه های ‏آبخیز 

 

۵- استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی مناطق بیابانی به منظور بهره برداری پایدار و بهبود معیشت جوامع محلی

عنوان اقدام /طرح / پروژه

‏‎ ‎استفاده از ظرفیت رسانه ها برای تقویت نگاه زیست محیطی و ‏فرهنگ سازی عمومی حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پایدار منابع

طرح تعیین توان آمایشی(پهنه بندی آمایشی) مناطق بیابانی به منظور توسعه ‏گردشگری در بیابان

شناخت و معرفی ظرفیتها،  قابلیتها و پتانسلهای مناطق بیابانی به منظور کاهش فشار ‏به سرزمین

تحقیق در زمینه تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی به منظور کاهش وابستگی به ‏سرزمین

پژوهش در زمینه ارزش‌گذاری خدمات غیرقابل تبادل کویرها و ‏بیابان‌های کشور

طرح ارتقاء دانش فنی و مهارتی بهره برداران مناطق بیابانی

طرح مشارکت مردم و بهره برداران در حفاظت ، مدیریت و اجرای طرحها و پروژه ‏های مقابله با بیابانزایی و کنترل فرسایش بادی

پایش اثرات اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی بیابانزایی(تغییراقلیم ،ریزگرد و…)‏‏                

 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید