گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

برنامه های بخش تحقیقات بیابان در سند چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه کشور

 

۱- ارتقاء و تقویت خدمات پایش و نظارت در فرایندهای بیابانزایی در کشور

‏(اولویت ها )‏

 طرح ایجاد سامانه پایش شاخص¬ها و معیارهای بیابانزایی

 طرح احداث شبکه ایستگاههای تحقیقاتی پایش گرد و غبار و رسوب سنجی فرسایش بادی در ‏مناطق بیابانی کشور،

 پایش اثرات تغییرات اقلیمی بر روند بیابانزایی در کشور،

 بهبود نظام ارزیابی، اثربخشی و اولویت بندی پروژه های تحقیقاتی

 طرح  پایش معیارها و شاخصهای بیابانزایی در کشور

 طرح ارزیابی ریسک خطرات زیست محیطی فعالیتهای انسانی در مناطق بیابانی

 پژوهش در زمینه صدمات ناشی از تغییر کاربری‌های مؤثر بر تخریب سرزمین و تشدید فرسایش

 تدارک وتجهیز پایگاه‌ها و ایستگاه‌های ثبت دایمی ویژگی‌های مربوط به آب، خاک، گیاه و اقلیم در ‏مناطق بیابانی کشور

 ارتقاء و استقرار نظام پایش، ارزیابی واثربخشی عملکرد و اقدامات اجرایی نهادهای مرتبط بر ‏اساس برنامه استراتژیک مهار ریزگردها

 

           …..ادامه دارد……

 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید