گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

رودی که همیشه جاریست…

 

خیلی روزها اتفاقات گوناگون رخ می دهد و تو دوست داری برای هر یک از آنها دست نوشته ای داشته باشی اما محدودیت زمان این فرصت را عموما نمی دهد.
خبرروز گذشته در خصوص مرگ محمد علی کلی قهرمان اسطوره ای بوکس جهان از جمله آندسته از اخباری بود که راحت نمی شد از کنار آن گذشت.علیرغم اینکه گرفتار نگارش متنی برای نمایندگان جهت تشکیل کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی بودی اما شب تا صبح نوستالوژی های بجا مانده از سالهای دور در ذهنت رژه می رفت.و دلت نیامد تا براحتی از کنار آن بگذری.
اوایل دهه …

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید