گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

شن،ماسه،توسعه !

در میان روزها و هفته‌هایی که از یک سو روز جهانی اقدام برای حفاظت از رودخانه‌ها ” ۲۴ اسفند ماه ” در برابر تخریب‌های افسارگسیخته با منشا انسانی را سپری کرده‌ایم و از سوی دیگر به پیشواز روز ۱۵ فروردین خواهیم رفت که به جهت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی یک روز ملی نام گرفته تا اهمیت و جایگاه داشته‌های طبیعی به ویژه حفاظت از رودخانه‌های مهم کشورمان را بیش از گذشته دریابیم.

در سال‌های اخیر بهره‌برداری‌های بیش از حد انتظاری که پایدار نبوده و بیشتر بهره‌کشی زیستی بوده، نفس را از رودخانه‌های ایران بریده و سرزمینی که رودخانه‌هایش …

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید