گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

سرزمین منهای آب !

 

بر بنیاد تحقیقات به عمل آمده از سوی سازمان های بین المللی و همچنین به شهادت مقالات علمی منتشر شده از سوی کارشناسان حوزه آب و محیط زیست یک دهه ی پیش روی ایران سخت ترین سال های آبی آن خواهد بود.یکی از مواردی که می توان بر آن استناد کرد،گزارشی است به نام شاخص عملکرد محیط زیستی که در ابتدای سال ٢٠١٦ توسط دانشگاه ییل آمریکا برای 180 کشور جهان تهیه و منتشر شده که در آن رتبه ایران با ٢٢ پله سقوط از ٨٣ در سال ٢٠١٤ به رتبه ١٠٥ در سال ٢٠١٦ سقوط کرده است.

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید