گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

2(93): همایش دانشجویی!

چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393- کرج- دانشکده منابع
طبیعی:

دومین همایش ملی- دانشجویی علوم جنگل

     در
یادداشت قبلی اشاره ای هم به همایش دانشگاهیان شد.  امروز تصادفا” در افتتاحییه همایش حضور
یافتم!

استادان علوم جنگل حاضر بودند. استاد قدیمی جنگل
شناسی- دکتر احمد مصدق – هم بود و چه جذاب صحبت می کرد. خاطراتی از دوران دانشجویی
اش در حدود 60 سال قبل، ادامه تحصیل و استاد شدنش.

در حالی که همایش در سالن اصلی جریان داشت در
سالن کناری اش، دکتر کیومرث سفیدی در باره “کاربرد اصول جنگل شناسی همگام با
طبیعت در مدیریت عملی توده های جنگلی راش”
صحبت می کرد. این مرد جوان، چقدر
برای پایان نامه دکترایش زحمت کشیده است. امیدوارم حاصل کارش را چاپ کند تا بهره
بیشتری برده شود.

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید