گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

سالگرد ابلاغ!

یک سال از ابلاغ مصوبه دولت در زمینه بهره برداری از جنگل گذشت.

سالی که بسیارپرماجرا بود!

16 دی 1392 برنامه بهینه سازی حفظ، پایش، بهره برداری و مدیریت جنگل
های ایران
برای اجرا ابلاغ شد.

این مصوبه با مخالفت و مقاومت بعضی کارشناسان جنگل و مجریان طرح های
جنگلداری روبرو شد و شاید به اصلاح مصوبه هم برسد!

داستان این یک سال، داستانی طولانی است!

ابلاغ، اعتراض، مکاتبه، مدارا، بخشنامه، همایش، تجدید نظر احتمالی!

 حرف، بسیار است.

این زمان بگذار تا وقت دگر! 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید