گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

آب، آب و باز هم آب

ما در سرزمینی زندگی می کنیم که بیش از دو سوم آن با مشکل کم آبی روبروست. این معضل قدیمی است و همانند بقیه مسائل مهم زیست محیطی سرسری گرفته شده تبدیل به فاجعه خواهد شد.

 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید