گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

(بدون عنوان)

مطلب زیر را چندی قبل دوستی بنام محمدوحید بابائی برامون فرستاده بود:
والله چند روز پیش…هی صدای نی نی گربه میومد…نگو از رو پشت بوم همسایه بوده…بعد چند روز صدا قطع شد …همسایه رو دیدم گفتم دیگه صدای بچه گربه نمیاد چی شد؟ مادرش آمد بردش؟ گفت : امونمون رو بریده بود بس که میو میو میکرد، رفتم از…

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید