گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

چرا سگ کشی؟

دیر زمانی است به این موضوع فکر می کنم که چرا خوی خشونت در بین هموطنان گسترش پیدا کرده. کمی، فقط کمی به رویدادهای گذشته نگاهی کنیم، شواهدی را می یابیم:

* شکنجه و آزار و قتل سه یک مادر و دو توله خرس

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید