گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

زباله های آلوده به رادیواکتیو

بسیاری ازاهالی اوکومای ژاپن که درجریان زلزله وسونامی سال2011دچار نشت موادرادیو اکتیوشد،از برنامه دولت برای انتقال حدود30میلیون تن زباله آلوده به رادیواکتیو به منطقه ای درنزدیکی روستایشان خشمگین هستند.

عکسهای بیشتر

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید