گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

دشت های بی آب همدان

آبخوان‌های استان همدان به علت برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی دچار مشکل حاد شده به طوریکه ایجاد فروچاله‌ها، نشست زمین، کاهش کیفیت آب، پایین رفتن سطح سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش تراکم زمین و کاهش نفوذ پذیری آب در زمین، افزایش هزینه برداشت از زمین و کاهش مقدار آب زیرزمینی از پیامدهای آن به شمار می آید.

گزارش تصویری از خبرگزاری ایسنا

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید