گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

ریزگردهای زاینده رود

ریزگردهای برخاسته از بستر زاینده رود. حاوی ازت، فسفر و دیگر عناصر به کار رفته در کودهای شیمیایی … تقدیم به شهروندان اصفهانی و همسایگان زاینده رود و گاوخونی!

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید