گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

چگونه می شود مسئله طبیعت گردی را در کشورحل کرد

 همایش طبیعت گردی بهانه شد تا سهم کشورم را از سهم جهانی طبیعت گردی مطالبه کنم و با بیان ابهامات و ایرادات هدفگذاری برای کسب بیشترین فایده ملی را گوشزد کنم

طبیعت گردی هم مثل سایر کاریمان است . بیش از هر مسئله دیگر از طبیعت گردی در سال اقتصاد فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، برای تحقق هدف وفاق و همدلی با اهمیت ترین مسئله است . با خودمان رو راست باشیم. می خواستیم یک کاری کرده باشیم، یا وظیفه است و باید کار مؤثری

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید