گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

صحبت به نمایندگی از ایران در کارگاه آموزشی بین المللی ارتباطات در مدیریت پایدار جنگل در رباط، مراکش،

قبلاً هم گفته بودم در کارگاه آموزشی بین المللی ارتباطات در مدیریت پایدار جنگل در رباط، مراکش،  طبق برنامه به عنوان
اولین کشور در روز اول صحبت داشتم. محور بحث پنانسیل های تنوع زیستی و اکوتوریستی ایران بود. در ارتباط با نقشی که ایران  به عنوان تنها نقطه ارتباطی شبکه حفاظتی آسیای غربی و مرکزی  و تنها کریدور ارتباطی افریقا شمالی با این بخش از آسیا  می تواند عمل کند را یادآور شدم ، ایجاد شبکه منطقه ای با ترکیه و روسیه و ارتباط از طریق این شبکه های منطقه ای به شبکه های جهانی  اروپا و منطقه ای مدیترانه بحث شد و… ارتباطات با جوامع محلی ، ذینفعان ملی ، منطقه ای  وجهانی  بحث پیشنهاد داشتیم و …

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید