گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

اهمیت پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری از مخاطرات طبیعی

بی تردید هریک از پدیده های طبیعی دارای دوره و چرخه هستند و اینکه چه عوامل مؤثر شناخته شده یا ناشناخته دخیل دیگری  وجود دارد باید از نتایج پژوهش ها تحصیل کرد. برف اخیر شمال که گفته شده متأثر از ریزش های هوای سرد سامانه بندال بوده است دوره 50 ساله داشت وطبعاً ریزش 74 و 86 نیز تکرار خواهد شد.

اما بسیار با اهمیت است که در توسعه خدمات دارای شبکه تمهیدات ایمنی داشته باشیم و یا اینکه بتوانیم از ابزار و امکانات موجود خدمات مضاعف را برای مقابله با خطرات دریافت کنیم .

بسیاری از توانایی ها در حالت استیصال و انفعال از

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید