گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

تعریف جایگاه کوهستان به عنوان زیست بوم حساس کلید خورد

سازمان جنگلها طی نامه رسمی به محیط زیست  خواستار این شد که در اولویت بندی زیست بوم های حساس  جهت اعمال مدیریت حفاظتی بعد از تالاب ها در جایگاه بعدی زیست بوم های کوهستانی مورد توجه قرار گیرد .  شایان ذکر است  در


 کوهستان بخاطر شرايط توپوگرافيک و کمربند هاي اکولوژيک  متعدد ، اکوسيستم هاي محلي  متنوع با فاصله بسیار کم ، شکل می گیرند. از این رو در مقایسه نسبی با دیگر شکل های سرزمین دارای بيشترين تنوع از بالاترين سطح تنوع زيستي (اکوسيستم) ، تا تنوع گونه و تنوع ژن …  می باشند. حدود يک چهارم تنوع زيستي خشکي ، نصف هات اسپوت ها…  در کوهستان ها استقرار یافته اند. للزم به یاد آوری است حفظ و توزيع اصولي آب در سرزمين بدون حفظ اکوسيستم کوهستاني امکان پذیر نخواهد بود.

از طرفی به خاطر تغییرات شرایط محیطی (کاهش فشار و رطوبت هوا، بارندگی ، درجه حرارت ، افزایش تبخیر و تعرق و…) مقاومت پوشش گياهي کم  و از توان خود بازسازي و احياء کمتر برخوردار بوده ،  پايداري خاک  و کم می باشد در نتیجه   تنوع زيستي کوهستان حساس ، سيماي کوهستان شکننده و آسيب پذير  می باشد .

 Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید