گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

آسیب شناسی اجرای آزمایشی لایحه مدیریت خدمات کشوری

مدیریت تولید خدمت از هدف های اساسی و مهم با اجرای آزمایشی در لایحه مدیریت خدمات کشوری بود، ولی این لایحه با احکام فرابخشی و دنبال کننده سیاست های کلی نظام نشان از آن دارد که تفکر ملی و بلند نظری کارشناسان درتدوین وتقدیم لایحه مزبور با تفکر و اندیشه های مبتنی بر سلایق اجرا کنندگان قانون مختلف ومتفاوت شد.


از دیگر اهداف مهم این لایحه آزمایشی تبدیل حالت وقت مزدي به كارمزدي کارکنان و رفع تبعيض در حقوق دریافتی کارکنان در سازمان‌های مختلف

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید