گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

قانون گریزان برای قانونگرایان هزینه می تراشد

مادامیکه توزیع عدالت در جامعه مبتنی بر تولیدعلم و اطلاعات نباشد، متأثراز ضرورت کنترل ناهنجاری ها درعین سر در گمی برای همه آحادجامعه هزینه می تراشدو قانونگریز بدهنجار مشمول مرورزمان تصمیمات مدیریت می شود

اجرای عدالت و عدالت گستری و تعادل بخشی و عبارت هایی ازاین دست در متون قوانین و ضوابط و راهبردها و سیاست های اجرایی دیده می شود. اما جالب این است که باید اجباراً و ناشی از فقر اطلاعات لازم و مورد نیاز، توزیع یکنواخت و یا همچنین توزیع همنواخت را تالی

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید