گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پیش نویس لایحه تشکیل صندوق ملی محیط زیست شهری آماده گردید.

معاون علم و فناوری مرکزمطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران از تشکیل صندوق ملی محیط زیست شهری خبر داد و گفت:مطالعه در مورد  این صندوق در شهرداری تهران انجام شده است تا بدین وسیله مشکلات محیط زیست شهری کاهش یابد. به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، سید محمد مجابی اظهار کرد: پیش نویس لایحه تشکیل صندوق ملی محیط زیست تهیه شده است و این لایحه بعد از امضای شهردار تهران اکنون به شورای اسلامی شهر برای تصویب ارسال می شود.
وی با اشاره به اینکه تشکیل صندوق ملی  محیط زیست شهری می تواند بسیاری از مشکلات محیط زیستی که در شهر وجود دارد را برطرف کند،

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید