گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

برنامه توانمندسازی برای اقتصاد محيط زيست

با سلام

مقاله زیر محصول پروژه‌ای است که به همراه جناب آقای حمید فراهانی برای سازمان محیط زیست انجام دادم. این مقاله در همايش طرح ملي ارزش اقتصادی منابع ارائه شد.

چکیده

در اين مقاله بخش‌های اصلی گزارش «برنامه توانمندسازی براي اقتصاد محيط زيست» ارائه شده است. بر اساس ماده 59 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، برای اجرای اين ماده، توانمندسازی لازم پيش‌بينی شده است. در اين مقاله، ضمن بررسی وضعيت آموزش رشته اقتصاد محيط زيست در چند كشور، بازار كار اقتصاد محيط زيست در چند كشور خارجی، ظرفيت‌های سيستمي نيازهای قانونی و عملی كشور به اقتصاد محيط زيست، چارچوب مفهومی براي بررسی توانمندی اقتصاد محيط زيست، تحليل دست‌اندركاران اقتصاد محيط زيست، بررسی وضعيت رشته اقتصاد محيط زيست در دانشگاه‌ها، بررسی وضعيت اقتصاد محيط زيست در تعدادی از دستگاه‌های دولتي، بررسی وضعيت اقتصاد محيط زيست در مهندسين مشاور، نتايج حاصل بنحو خلاصه ارائه شده است. سپس بر اساس يافته‌ها، برنامه اجرايی توان‌افزايی براي اقتصاد محيط زيست در قالب چشم‌انداز، اهداف كلی، راهبردها و اقدامات لازم در هر بعد از ابعاد توانمندی مطرح شده است.


مقاله را در اینجا بخوانید!

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید