گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

اولین دولت با چنین نگاه زیست محیطی

دولت تدبیر وامید آنجا امیدها را در دلها زنده کرد که در اقدامی منحصر به فرد همانگونه که در شعارهای تبلیغاتی اعلام نموده بود کار هیئت وزیران را با یک بحث و حرکت زیست محیطی آغاز نمود.


دکتر روحانی در سفرتبلیغاتی به ارومیه  قول داد که در اولین جلسه دولت موضوع دریاچه ارومیه را مطرح خواهد کرد چرا که 14 میلیون نفر جمعیت منطقه متاثر از عواقب آن میباشند .والحق که به این قول خود وفا نمود.تا مطمئن باشیم کور سوی امید برای احیای شاخص های زیست محیطی هنوز در دلهای ما جا  دارد. دکتر روحانی در اولین جلسه هیئت دولت در روز 27 مرداد ماه کار گروهی را زیر نظر وزیر نیرو تشکیل داد تا ظرف دو تا سه ماه گزارشی از وضعیت دریاچه به ایشان بدهند تا راهکارهای اجرائی مقابله با کاهش سطح آن انجام شود.اینکه علل خشک شدن دریاچه ؛ حفر چاهها و ساخت سد وخشکسالی و تغییرات اقلیم و تغییر کشت زراعی و مصرف بالای آب و غیره عنوان شده اما هنوز میتوان امیدوار بود که اراده ای قوی برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی در قلب دولت وجود دارد.و اگر این اراده منجر به انتخابی شایسته در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی گردد.قطعا شاهد برون رفت از وضعیت دهشت ناک کنونی خواهیم بود. انتخابی که وزیر کشاورزی را نیز وادار به زنهار دادن ایشان در مورد جنگلهای کشور نمود.
نکته مهم دیگر که ریاست محترم جمهور بایستی بدان توجه ویژه نمایند مقابله با انتشار امواج پارازیت در جهت مقابله با شبکه های ماهواره ای بوده که لازم است در صورت بررسی خطرات این نوع امواج که نظرات مختلفی در رد یا قبول ضرر آن بر سلامت انسان از سوی متخصصین و صاحبنظران وجود دارد با انتشار آن که تر وخشک را با هم میسوزاند مقابله نمایند.
اینجاست که شاهد تحقق یکی دیگر از اهداف ایشان برای مردم خواهیم بود وآن هم نشاندن لبخند بر لبان مردم میباشد.

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید