گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

بیماری بلایت شمشاد و تغییر گونه در جنگل های شمال

امروز دوساعت نظاره گر گونه بیمار و محتضر شمشاد در پارک سیسنگان بودم.


 بیماری بلایت که متخصیصین بخش ازآن بعنوان عامل بیماری درخت شمشاد یادکرده اند، مرگ خاموش را چنان هولناک به جنگل های خزری تحمیل کرده است که جنگل ها و متولیان در بهت فرو رفته و خاموش شده و حرفی نمی زنند.


” عامل بیماری  قارچی به نام   (pseudonaviculata=) Cylindrocladium buxicola است. فرم جنسی (تلومورف) این قارچ Calonectria pseudonaviculatum نام دارد که اولین بار توسط

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید