گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

آزادسازی ساحل بهانه ای برای حرف زدن

آیا ساحل بسته است ? چگونه قابل آزاد شدن  است . عوامل و مؤلفه های آزادی ساحل کدام است.

آزادسازی  ساحل برای عموم، آزاد سازی ساحل برای قشر یا گروه یا کارکنانی خاص ! ساحل دریا  از ید چه عامل  یا عواملی باید آزاد شود.

 آزاد سازی بر اساس سلایق فردی بر خلاف اخلاق و عرف امانتداری است، تاسیسات دولتی دارائی و اموال دولتی است و تخریب غیر ضرور نوعاً یک

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید