گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پیامدهای استفاده از آفت کشها برای مبارزه با آفت زنجره خرما

 

همان طورکه میدانید باغ شهر زیبای بم یکی از قطبهای اصلی تولید خرمای
مضافتی در کشور محسوب می شود کیفیت این محصول و طعم آن ، خرمای بم را در سبد
محصولات منحصر به فرد و اختصاصی استان کرمان قرار داده است
. با این
وجود چند سالی است که  نخلستانهای بم  با آفتی کابوس وار به نام زنجره مواجه شده اند. این
آفت طی سالهای اخیر ضربه های جدی به تولید محصول خرما در بم وارد کرده است.

 بسیاری بر این عقیده هستند
که تحقیقات و بررسیهای کافی در راستای مبارزه با آفت زنجره خرما در بم صورت نگرفته
است و همین بی توجهی ها موجب توسعه روز افزون این آفت در بم شده است
.
این در حالی است که در طی چند سال اخیر راه حل های متفاوتی برای
مقابله با این آفت در نخلستانهای بم پیشنهاد شد که متاسفانه هیچ کدام از این راه
حلها منتج به نتایج مطلوبی نشد و بعضا موجب بروز پیامدهای دیگری در این نخلستانها
گردید. یکی از راه حلهایی که برای مقابله با این آفت در نظر گرفته شده است سم پاشی
هوایی نخلستانهای بم بوده است که از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه ی محیط زیست
کاربرد این روش در باغ شهری مانند بم اصلا کارایی لازم را نداشته و موجب آلودگی
محیط به سموم خطرناک شده است و زندگی جانوری و انسانی را در این منطقه با چالشهای
فراوانی رو به رو کرده است .

باغ شهر بم به دلیل وجود سطح زیر کشت باغهای مختلف میوه به خصوص نخل
و مرکبات زمینه خوبی را برای حیات برخی گونه های جانوری از جمله پرندگان فراهم
کرده است در این میان نسل برخی پرندگان بومی شهر بم از جمله بلبل خرما، طوطی و مونیای
هندی که در اکوسیستم شهری بم زندگی می کنند به دلیل سمپاشیهای مکرر درختان برای
مبارزه با زنجره خرما به شدت تهدید می شود و جمعیت پرندگان نیز کاهش چشمگیر یافته
است
. این
درحالی است که در اغلب موارد سمپاشیهای هوایی و زمینی در زمانهایی روی می دهد که
پرندگان در فصل تخمگذاری قرار دارند و سمپاشی به شدت بر روی این مسئله تاثیر منفی
گذاشته است
.


ادامه مطلب …..

Tagged →

About امین میراسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست

View all posts by امین میراسدی →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پیامدهای استفاده از آفت کشها برای مبارزه با آفت زنجره خرما

 

همان طورکه میدانید باغ شهر زیبای بم یکی از قطبهای اصلی تولید خرمای
مضافتی در کشور محسوب می شود کیفیت این محصول و طعم آن ، خرمای بم را در سبد
محصولات منحصر به فرد و اختصاصی استان کرمان قرار داده است
. با این
وجود چند سالی است که  نخلستانهای بم  با آفتی کابوس وار به نام زنجره مواجه شده اند. این
آفت طی سالهای اخیر ضربه های جدی به تولید محصول خرما در بم وارد کرده است.

 بسیاری بر این عقیده هستند
که تحقیقات و بررسیهای کافی در راستای مبارزه با آفت زنجره خرما در بم صورت نگرفته
است و همین بی توجهی ها موجب توسعه روز افزون این آفت در بم شده است
.
این در حالی است که در طی چند سال اخیر راه حل های متفاوتی برای
مقابله با این آفت در نخلستانهای بم پیشنهاد شد که متاسفانه هیچ کدام از این راه
حلها منتج به نتایج مطلوبی نشد و بعضا موجب بروز پیامدهای دیگری در این نخلستانها
گردید. یکی از راه حلهایی که برای مقابله با این آفت در نظر گرفته شده است سم پاشی
هوایی نخلستانهای بم بوده است که از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه ی محیط زیست
کاربرد این روش در باغ شهری مانند بم اصلا کارایی لازم را نداشته و موجب آلودگی
محیط به سموم خطرناک شده است و زندگی جانوری و انسانی را در این منطقه با چالشهای
فراوانی رو به رو کرده است .

باغ شهر بم به دلیل وجود سطح زیر کشت باغهای مختلف میوه به خصوص نخل
و مرکبات زمینه خوبی را برای حیات برخی گونه های جانوری از جمله پرندگان فراهم
کرده است در این میان نسل برخی پرندگان بومی شهر بم از جمله بلبل خرما، طوطی و مونیای
هندی که در اکوسیستم شهری بم زندگی می کنند به دلیل سمپاشیهای مکرر درختان برای
مبارزه با زنجره خرما به شدت تهدید می شود و جمعیت پرندگان نیز کاهش چشمگیر یافته
است
. این
درحالی است که در اغلب موارد سمپاشیهای هوایی و زمینی در زمانهایی روی می دهد که
پرندگان در فصل تخمگذاری قرار دارند و سمپاشی به شدت بر روی این مسئله تاثیر منفی
گذاشته است
.


ادامه مطلب …..

Tagged →

About امین میراسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست

View all posts by امین میراسدی →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید