گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

شرح وظایف کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی

کارگروه مخاطرات زیست محیطی از مجموعه کارگروه های تخصصی زیرمجموعه مدیریت بحران کشور  می باشد که مسئولیت آن با سازمان حفاظت محیط زیست است. برای این کارگروه در مراحل مختلف مدیریت بحران شرح وظایف عمومی و تخصصی پیش بینی گردیده است. شرح وظایف تخصصی کارگروه مخاطرات زیست محیطی در چهار محور: پیش بینی و پیش گیری- آمادگی- مقابله و بازسازی و بازتوانی می باشد.

جهت دانلود فایل شرح وظایف کارگروه تخصصی مخاطرات محیط زیست کلیک کنید.

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید