گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

شاخص های توسعه ی شهرها (2)

2– شاخص حكمروايي خوب :

 حكمروايي در لغت به معناي اداره و تنظيم امور است و به رابطه ميان شهروندان ومدیریت شهری اطلاق میشود.

. در واقع اين اصطلاح

 بر اساس تعريف برنامه عمران سازمان ملل، حكمراني خوب عبارت است از:

مديريت امور عمومي بر اساس حاكميت قانون، دستگاه قضايي كارآمد و عادلانه و مشاركت

گسترده مردم در فرايند حكومت داري ،

حكمروايي خوب يكي از پيش نيازهاي توسعه پايدار است به طوري كه در كشورهاي مختلف

با ساختار اجتماعي و منابع طبيعي مشابه، با تغيير در شيوه مديريت و اجرا نشان داده شده

است كه بهبود سطح اجتماعي و سطح زندگي كاهش و افزايش يافته است

حكمروايي از ديدگاه جامعه شناسي، نوعي پارادایم  يا چهار چوب تاريخي و معرفتي دقيق است

كه براي پاسخگويي به شيوه اداره جوامع كنوني كه مي تواند ايدئولوژي هاي مختلفي را درون

خود داشته باشد. شيوه درست و هنجاري حكمروايي اين است كه بتواند مشاركت و همكاري را

در شهر

ميان همه نيروهاي موثر در مديريت جامعه يعني دولت، بخش خصوصي، عمومي، و تشكل هاي

مردمي برقرار كند

مراكز علمي گوناگون معيارها و شاخص هاي متنوعي را براي سنجش حاكميت خوب معرفي

كرده اند كه پذيرفته ترين اين شاخص ها

شاخص هایي است كه توسط بانك جهاني اين گونه معرفي شده اند:

الف- مديريت بخش عمومي


ب- پاسخگويي

ج- چارچوب قانوني براي توسعه

د-شفافيت
و اطلاعات

3— شاخص قابل بانكي بودن شهر :

امروزه جهان جديد شبكه اي است كه تار و پود آن را اطلاعات و نظام ارتباطات الكترونيك تشكيل ميدهد بنابراين در جهان امروز، نميتوان جريانهاي قدرت، ثروت و اطلاعات فضاي جريانها را كه فنآوري اطلاعات و ارتباطات زمينه جهان گستر شدن آن رافراهم ساخته است، ناديده گرفت زيرا به گفته آنتوني گيدنز، جهاني شدن فشردگي روابط اجتماعي است به نحوي كه مكانهاي دور را چنان به هم مي پيوندد كه رخ دادهاي بسيار دور از دسترس باعث شکل گیری رخدادهای محلی میشود ! (104 : از دسترس باعث شكل گيري رخ دادهاي محلي ميشود (نظري و بازرگاني كيا، 1383 )

بانكي بودن را مي توان از دو رويكرد متفاوت مورد بررسي قرار داد، بعد اول از نظر رشد

فناوري و پيشرفت تكنولوژي ارتباطات كه باعث تسهيل در امر تجارت و گردش مالي در سطح

جهان شده است كه اين امر به پايداري شهرها كمك شاياني خواهد كرد، بعد دوم از لحاظ

سيستم ماليه شهري مورد بررسي قرار مي گيرد . اصولاً شهرها براي داشتن يك توسعه پايدار بايد

از درآمدهاي پايدار نيز برخوردار باشند

بانكي بودن با رويكرد تكنولوژيكي و فناوري هاي پيشرفته :

بانكداري الكترونيكي استفاده از فناوري هاي پيشرفته نرم افزاري و سخت افزاري مبتني بر

شبكه و مخابرات براي تبادل منابع و اطلاعات مالي به صورت الكترونيكي است كه مي تواند  باعث حذف نياز به حضور فيزيكي مشتري در شعبه بانك ها شود (بصيري ورفيع،  1386

) . بانكداري الكترونيكي، خدمات مالي با حجم ارزشي پايين و خرد را از طريق كانا لهاي

كارت هاي اعتباري، تلفن، تلويزيون و مانند آن (ATM) الكترونيكي نظير دستگاه هاي خودپرداز

اين نظام از اين جهت بانكداري مجازي نيز اطلاق 
مي شود كه ارائه ي خدمات بانكي را با ابزارهاي جديد، فن آوري هاي مختلف و متفاوت از ابزار

بانكداري سنتي (از طريق دستگاه هاي خودپرداز الكترونيكي، بانكداري تلفني و بانكداري

.(liao et al, خانگي و بانكداري، اينترنتي و مانند آن) ارائه مي دهد .

بانكي بودن با رويكرد ماليه شهري :

شهرداري ها در فرايند مديريت توسعه ي شهرى و ارائه ي خدمات مورد نياز شهروندان، با

چالش هاي متعدد در زمينه هاى مختلف روبرو هستند. يكى از مهم ترين چالش هاي پيش روى   مديران شهرى، ناپايدارى منابع درآمدى است . اهميت اين موضوع زماني 

بيشتر روشن مي شود كه بدانيم امروزه بيش از 95 درصد از منابع مالي شهرداري ها از محل

درآمدهاي محلي درون شهرها تأمين مي شود و وابستگي شهرداري ها به كمك هاي بلاعوض  و دولتي كمتر از 5 درصد است .

كاهش وابستگي درآمدي شهرداري ها به دولت، افزايش تقاضا براي بالا بردن بودجه ي

شهرداري ها براي افزايش سطح رشد و توسعه ي اقتصادي شهرها به ويژه پس از استقرار شوراها،

تشديد مسائل و مشكلات شهرها در نتيجه ي رشد جمعيت و مهاجرت به شهرها، ناپايداري

درآمد شهرداري ها و وابستگي زياد آن ها به منابع ناپايدار درآمدي مثل عوارض ساختماني

شرايط كار را براي متوليان امور در شهرداري ها دشوار كرده است ،  مسائل پيش آمده

مديريت شهري را بر آن داشته است تا با ايجاد منابع درآمدي پايدار براي شهرها آينده توسعه

شهرها را تأمين نمايد. در واقع لازمه توسعه پايدار شهري داشتن منابع درآمدي پايدار مي باشد

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید