گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

دو بهله جوجه کرکس در منطقه ازگی نجات یافتند.

كركس ها  پرندگانیهستند كه بيشتر از مردارتغذيه مي‌كنند. اين پرنده يا پرنده‌هاي هم‌خانواده با آن را در فارسي مرغ مردارخوار، دژكاك، دال و لشخور نيز ناميده‌اند.از ويژگي‌هاي كركس‌ها سر بي‌پر و تاس بودن آن‌ها است. ويژگي ديگر آن‌ها اين است كه برخلاف بيشتر پرندگان ديگر، آن‌ها آشيانه نمي‌سازند.كركس‌ها به تيزپروازي، دوربيني و درازي عمر معروفند.كركس داراي منقارقوي برگشته و گردن سر سخت و بال‌هاي پهن بزرگ مي‌باشد. در نواحي كوهستاني

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید